UDB - Unie van dentaaltechnische bedrijven

Visie en Missie

ROL VAN UDB

UDB helpt Belgische dentaaltechnische bedrijven om op een performante manier dentaaltechnische oplossingen aan te bieden in opdracht van tandartsen en specialisten.

UDB wil een platform zijn waar collega's met elkaar in contact komen.

Taken:

GOEDE INFORMATIE AANLEVEREN

 • wetgeving, wettelijk kader m.b.t. garantie
 • informeren over nieuwe ontwikkelingen, belangrijke events, enz...
 • uitwisseling van kennis en ervaringen

 

BELANGEN VAN DE DENTAALTECHNICI VERDEDIGEN

 • lobbyen bij overheid, tandartsverenigingen, Europa, enz...
 • wetgeving aanpassen

 

BEDRIJVEN LATEN SAMENWERKEN

 • grote en kleine bedrijven kunnen elkaar aanvullen vanuit hun specifieke kwaliteiten. Win-win opzoeken en stimuleren (onderlinge outsourcing...)
 • samenwerking met de industrie en distributie

 

UITBOUWEN VAN DE OPLEIDING

 • Belang van de opleiding: opbouwen van kennis niet alleen op dentaaltechnisch vlak maar ook over wat de tandarts moet weten m.b.t. prothetiek. Daarnaast ook opleiding m.b.t. management, marketing, personeelsbeleid, enz...
 • Scholen ondersteunen in het verbeteren en uitbouwen van de opleiding.
 • Platform uitbouwen voor bijscholing en dentaaltechnici actief motiveren om bij te scholen op diverse domeinen (ook IT, bedrijfsvoering, enz...)
 • Doorgeven van kennis en kunde door ervaren dentaaltechnici

 

DENTAALTECHNIEK MEER IN DE SCHIJNWERPER

Aantrekkelijk vak, respect afdwingen

 • leden stimuleren en helpen om zich meer en beter te profileren
 • grotere bekendheid van het vak bij het brede publiek
 • kennis, kunde en toegevoegde waarde van onze mensen in de verf zetten
 • publiciteit met aandacht voor het budget. Beroepsverenigingen onder elkaar vroeger gratis, nu intrede commerciële firma's.
© 2018 UDB. Alle rechten voorbehouden