Unie van Dentaaltechnische Bedrijven

Wettelijk erkende beroepsvereniging

 

UDB wil als beroepsvereniging een platform zijn waar dentaaltechnici als collega's met elkaar in contact komen, om hen als leden te sensibiliseren en te stimuleren om bij te leren, bij te blijven en te professionaliseren.

UDB organiseert in samenwerking met partners als overheid, industrie en tandartsen, evenementen, studiedagen en cursussen ook in haar eigen opleidingslokaal "Academie Dentaaltechniek".

UDB neemt eveneens een aantal andere hoofdtaken op ten voordele van haar leden door:

* het accuraat en voldoende te informeren;

* het verbeteren van het statuut van de dentaaltechnicus en het beschermen van het beroep;

* te zetelen in het Paritair Comité en goede contacten met de overheid te onderhouden;

* hen te vertegenwoordigen bij de nationale en internationale zusterverenigingen;

* hen interessante kortingen te verzekeren bij alle beroepsevenementen;

dit alles steeds met respect voor de kernwaarden van UDB zoals collegialiteit, vertrouwen, openheid en betrokkenheid.

In een sterk veranderde markt, met een lichte groei van het aantal dentaaltechnische laboratoria is UDB terecht fier gedragen te worden door een belangrijke groep leden. We blijven meer dan ooit overtuigd van het belang van een sterke ledenbeweging want die is cruciaal voor de slagkracht van de vereniging.

Tevreden leden zijn onze vinger aan de pols, ons draagvlak en onze eerste ambassadeurs.

UDB wil dan ook meer dan ooit investeren in haar leden, hen maximaal betrekken bij haar werking en met hen in dialoog treden want hun mening is van groot belang.

 

UDB lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar!

 

 

 


 

                 

 

Cavex

Nobel Biocare

Dentaurum

Vivodent

Arseus

GC

Kulzer

Straumann

Zhermack

Bredent