UDB, NATUURLIJK!

Wegens jaarlijkse vakantie is het secretariaat niet bereikbaar van maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 27 juli 2018.    

UDB wil een platform zijn waar collega's met elkaar in contact komen. Dit om haar leden te stimuleren om bij te leren, bij te blijven, te professionaliseren.

In samenwerking met partners als overheid, industrie en tandartsen, organiseren we events, studiedagen en cursussen in ons eigen opleidingslokaal Academie Dentaaltechniek.

 Hiervoor neemt UDB een aantal rollen op voor haar leden:

- accuraat en voldoende informeren

- sensibiliseren voor de nood aan professionalisering, door te stimuleren om opleidingen te volgen aangeboden door UDB en haar partners

- verbeteren van het statuut dentaaltechnicus en beschermen van het beroep. Zetelen in het Paritair Comité, goede contacten met overheid.

- Onderlinge contacten tussen leden stimuleren, kennis uitwisselen

In een sterk veranderende markt, met een lichte groei van het aantal dentaaltechnische laboratoria is UDB terecht fier gedragen te worden door een belangrijke groep leden. We blijven meer dan ooit overtuigd van het belang van een sterke ledenvereniging want die is cruciaal voor de slagkracht van de vereniging. Tevreden leden zijn onze vinger aan de pols, ons draagvlak en onze eerste ambassadeurs. UDB wil dan ook investeren in haar leden, hen maximaal betrekken bij haar werking en met hen in dialoog treden want hun mening is van groot belang.

Door de evoluerende markt is ons beroep van ambachtelijk naar licht industrieel geëvolueerd. Kleinere dentaaltechnische bedrijven hebben meestal de middelen niet om in alle deelactiviteiten van ons vak te investeren en gaan zich dan ook vaak specialiseren. Toch hebben ook zij een belangrijke plaats in onze vereniging en kunnen zij, door intensief onderling te communiceren en samen te werken met diverse collega's, zichzelf en hun zakenpartners tot een hoger niveau optillen.

NIEUWE LEDEN AANTREKKEN

Is van het grootste belang voor een vereniging want die heeft steeds opnieuw nood aan nieuw bloed, met verse energie en nieuwe ideeën.

Ondervinding leert ons dat mensen bereid worden gevonden om zich te engageren in een beroepsvereniging, maar dan ook een duidelijke meerwaarde van hun lidmaatschap verwachten.

Met wat hieraan voorafging is deze meerwaarde zeker aangetoond en is het zonder meer duidelijk dat lid worden van UDB, als enige wettelijk erkende beroepsvereniging van zelfstandige dentaaltechnici in Vlaanderen, een must is voor iedereen die begaan is met ons mooi beroep.

BETREKKEN BESTAANDE LEDEN

Leden moeten we elke dag opnieuw verdienen. Leden willen een meerwaarde van hun lidmaatschap en willen betrokken worden. Dit wil niet zeggen dat ze morgen allemaal actief beheerraadslid willen worden, maar af en toe wel iets willen horen van ons en participeren en dit volgens hun noden en behoeften. Persoonlijk contact is daarbij cruciaal.

WAT BIEDEN WE AAN

- diverse malen per jaar interessante activiteiten

- eens per jaar is er persoonlijk contact

- een Nieuwsbrief met een kort overzicht van de lopende zaken

- een Nieuwsflash voor snelle communicatie

- een tijdschrift boordevol nuttige informatie met ledenkatern

- Facebook: UDB Dentaaltechniek voor korte nieuwsberichten, cursussen en leuke foto's

- kunststof uithangbord "UDB Erkend Lid - Tanden uit vertrouwde handen, met ons werk sta je sterk"

- Algemene leveringsvoorwaarden

- Kortingen bij studiedagen en cursussen

LEDENACTIVITEITEN

- Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie en leuk aanvullend programma ter ontspanning.

- Tweejaarlijkse studiedag "ID DAG" met beurs

- Cursussen aan 25% korting in onze Academie Dentaaltechniek

- De Dentex stand van UDB is een persoonlijke ontmoetingsplaats voor u en uw klanten

- UDB lidgeld is 100 % fiscaal aftrekbaar!

ACADEMIE DENTAALTECHNIEK

Het opleidingscentrum is opgericht op vraag van onze leden en tevens om aan al onze sponsors de kans te bieden om deel te nemen aan de permanente bijscholing van de dentaaltechnicus.

- Breed cursusaanbod in eigen land

- Laag instapgevoel in samenwerking met het Sociaal Fonds Dentaaltechniek

- Opleidingscentrum staat open voor iedereen die er cursussen wenst te organiseren

- Toegevoegde waarde naar de UDB leden: korting op inschrijvingsgelden (25%)

- Omdat er nood is aan bijscholing in onze snel evoluerende en digitaliserende sector

- Een lokaal niet gebonden aan industrie zodat het aanbod van cursussen vergroot

- Doelpubliek: dentaaltechnici, tandartsen, werknemers, jongafgestudeerden...

INFRASTRUCTUUR

- eigentijds uitgerust opleidingslokaal met het oog op de toekomst met een smartboard, 8 plaatsen met computer

- geschikt voor diverse soorten opleiding: zowel traditionele als geavanceerde digitale technieken kunnen gedemonstreerd worden.

- Cad Cam opleidingen

LOCATIE

- Het huis van de dentaaltechniek is gevestigd in de Middelmolenlaan 20 te 2100 Antwerpen (Deurne)

- Het UDB secretariaat is ook op dit adres gevestigd

- Centrale ligging, gemakkelijk bereikbaar aan op- en afrit van autostrade, ruime parking

- Gelegen op een neutraal terrein, onafhankelijk van een labo, tandarts of industrie


Celtra

Dental Experience Day

3M

Vita

Straumann

Zirkonzahn

Bredent

Nobel Biocare

Vivodent

Arseus

Dentaurum

GC

Kulzer

Cavex

Zhermack